คำขวัญของโรงเรียน


เรียนดี             กีฬาเด่น          เน้นความสามัคคี            มีคุณธรรม
                                            เรียนดี                       โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ดี
                                           กีฬาเด่น                      การแข่งขันกีฬา  กรีฑา ต้องชนะเลิศ 2 ประเภทขึ้นไป
                                          เน้นความสามัคคี         นักเรียนมีความสามัคคีถ้วนทั่วทุกคน
                                          มีคุณธรรม                  นักเรียนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

กลับหน้าหลัก

เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Tel. 081-9768861
Contact us : Webmaster , ชนากานต์(chana_karn2009@hotmail.com)