tasawang
เมนุหลัก

>>>ประวัติของโรงเรียน
>>>วิสัยทัศน์
>>>พันธกิจ
>>>ปรัชญาของโรงเรียน
>>>คำขวัญ
>>>สีประจำโรงเรียน
>>>เขตบริการ
>>>ข้อมูลนักเรียน
>>>บุคลากร

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

เริ่มใช้ 21 มิ.ย. 2552

ผลงานทางวิชาการ

>>>ภาษาไทย
>>>คณิตศาสตร์
>>>วิทยาศาสตร์
>>>สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>สุขศึกษา พลศึกษา
>>>ศิลปะ
>>>การงานอาชีพและเทคโนโลยี
>>>ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

>>>เข้าค่ายคุณธรรม
>>>เข้าค่ายลูกเสือ
>>>มัคคุเทศน้อย
>>>ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี
>>>ทัศนศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
>>>ทัศนศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
>>>ทัศนศึกษาจังหวัดสุรินทร์

 

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
นางชนากานต์ สะอาดยิ่ง อบรมการทำ web site ที่โรงเรียนสิรินธร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2552 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 2 ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 13 ธันวาคม 2551 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่าง เข้าร่วมโครงการ 90 คน นำโดย นายเสรี บุญมาก คุณครูผู้ประสานงาน นางสุพรรณ ลัทธิกุล และนางชนากานต์ สะอาดยิ่ง
tasawang พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 มิถุนายน 2552
tasawang ผ้าป่าโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ปี 2552
tasawang เข้าค่ายลูกเสือ 2551

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเสรี บุญมาก
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรการสอน

>>>ภาษาไทย
>>>คณิตศาสตร์
>>>วิทยาศาสตร์
>>>สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>สุขศึกษา พลศึกษา
>>>ศิลปะ
>>>การงานอาชีพและเทคโนโลยี
>>>ภาษาต่างประเทศ

 

เผยแพร่โดยโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 tel.
Contact us : Webmaster ,
ชนากานต์(chana_karn2009@hotmail.com)