ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

เนื้อหา

ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.ภายใน 2 สิงหาคม 2556

ด่วนที่สุด  

การรายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.ภายใน 2 สิงหาคม 2556   

(คลิกดาวโหลดหนังสือ)