ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

ด่วน! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของ สพป.สร.1

ด่วน! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของ สพป.สร.1 (ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่นี่)