Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ


นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายฯศีขรภูมิ 
 

นับถอยหลังวันสอบ O-NET
1 1
1 1
1 1
1 1
5 5
6 6
3 3
3 3

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 4 จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556 “ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน” (อ่านเพิ่มเติม)