ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

สพป.สร.1 สวัสดีคุณครู เครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 4

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 4 จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556 “ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน” (อ่านเพิ่มเติม)