Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ


นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายฯศีขรภูมิ 
 

นับถอยหลังวันสอบ O-NET
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
8 8
5 5
2 2

วันที่ 16 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป.สร.1 ร่วมกับ สพป.สร.2 จัดอบรมให้ความรู้ครูชาวต่างชาติ “The Development English Learning Activities Workshop For Foreign Teachers” (อ่านเพิ่มเติม)